2105725

Grieks paard

Replica van een Grieks paard gemaakt van oxoliet naar een waargetrouw voorbeeld.

Afm: 17 cm hoog.

Rond 900 v. Chr. begonnen schilders het aardewerk te decoreren met gestileerde, ingetekende silhouetten, een stijl die al snel door beeldhouwers werd overgenomen