Een kleine greep uit de artikelen die in ons assortiment zijn met een symbolische betekenis.

Uitleg en betekenis van artikelgroepen. 

De afgebeelde foto's zijn een voorbeeld dit wil niet zeggen dat ze ook daadwerkelijk nog in de collectie zijn.

!
0100100
boed3rij-1207584kl

De Chinese geluksboeddha

De Chinese boeddha met de dikke buik is een brenger van geluk, rijkdom en welvaart. Meestal voorzien van diversen symbolen zoals goudklomp, zak, parel en vele andere attributen.

Uitgebreide beschrijving:

Hij wordt vaak afgebeeld als een kale man met een dikke buik en altijd een vrolijke lach, zijn lange oorlellen duiden op een aristocratische afkomst.

Zorgeloos en volkomen gelukkig zwierf hij door China, vaak omringd door kinderen. Na zij dood werd hij vereerd als volksheld, vruchtbaarheidsgod en brenger van geluk. En als zodanig zwerft hij nog steeds over de wereld, als tastbare beeltenis van de onbezorgde gelukzaligheid die ieder deelachtig wordt die zijn eigen ware aard, "De boeddha in zichzelf",  heeft gevonden.

Hij wordt meestal cadeau gedaan aan goede vrienden of familie.
Zijn beeltenis staan dan ook altijd in een ruimte met zijn gezicht naar de deur, zodat ieder die deze ruimte binnenkomt geluk en welkom wordt gewenst.

De attributen zijn zeer verschillend en symolisch dit zijn o.a.

* Kralenketting (Mala):  Boeddhistische gebedssnoer.
* Goudklomp:  Symbool van financieel geluk.
* Een zak:  Symbool van zoeken en reizen (zoeken naar jezelf).
* Perzik:  Verbondenheid
* Kinderen:  Symbool van vruchtbaarheid (dat kan ook zijn vruchtbaarheid in een relatie of het zoeken naar baan.)
* Waaier:  Bescherming
* Munten:  Rijkdom
* Parel:  Kracht en gezondheid
* Mantel:  Bescherming
* Lotusbloem:  Symbool van vernieuwing
* Rua skepter:  Overvloedig
* Hotai model (handen in de lucht):  Vrijheid
* Levensstaf:  Vertrouwen, balans en ondersteuning.
* Karafje:  Levenselixer (lang Leven).


Klik rechtsboven om naar de artikelen te gaan.

0100103
bloem1207587kl

Meditatie boeddha Thailand of India

Letterlijk ‘de Verlichte’. Hij was van grote betekenis voor het religieuze leven in India en zijn leer zou de basis worden van een universele religie. De essentie van die leer is dat het individu tot persoonlijke verlossing kan komen.

Uitgebreide beschrijving:

Een legende vertelt hoe de Noordindiase prins
Gautama Siddharta (circa 563-479 Y.C.) Boeddha werd.

Boeddha heeft de hindoegoden nooit verloochent en zei dat hij in eerdere levens Indra, de hemelgod van de hindoe’s, was geweest.
Toen het ogenblik van de geboorte van Boeddha naderde, vonden er aardbevingen en vele wonderen plaats. Zijn moeder Maya, de koningin van een klein koninkrijk op de grens met Nepal, droomde dat Siddharta in de gedaante van een sneeuwwitte olifant haar baarmoeder binnenging.
Deze droom en de natuurlijke voortekenen werden door 64 brahmanen geïnterpreteerd. Zij voorspelden de geboorte van een zoon die of een machtig vorst zou worden of, indien hij zich het lijden van de mens bewust word, een verlosser. Zeven dagen na de geboorte van de prins stierf zijn moeder. Omdat hij over de hoogste kennis beschikte en eerbied voelde voor zijn moeder, steeg Boeddha ten hemel. Hij bleef daar drie maanden om zijn moeder in te wijden in de heilige leer.

Indachtig de voorspelling dat de jonge prins geen machtig vorst zou worden als hij het leed van de mensheid zag, deed de vader van Siddharta zijn uiterste best om hem van de buitenwereld af te schermen. Hij bouwde een luxueus paleis waar de jongeling blootstond aan allerlei verlokkingen en waar zelfs het gebruik van woorden als dood en smart was verboden.
Toen Siddharta te kennen gaf dat hij de wereld wilde zien, nam de koning hem mee naar een nabijgelegen stad. Van tevoren had hij de straten laten vegen en met bloemen versieren. Alles wat een onaangename indruk kon maken, was verwijderd. Desondanks zag Siddharta een invalide oude man en hoe het lichaam van een dode word weggebracht om te worden gecremeerd.
Het was een schok voor de jonge prins dat mensen ziek en oud worden om uiteindelijk te sterven.

Om de gedachten van zijn zoon af te leiden, arrangeerde de koning een huwelijk met een mooie prinses, die hem een zoon schonk. Uit de naam die Siddharta voor hun zoon koos  Rahoela, -dat 'boei' betekent - bleek dat de inspanningen van zijn vader vergeefs waren en dat Siddharta zich een gevangene in het paleis voelde.
Toen Siddharta op een nacht niet kon slapen, zag hij dansmeisjes uitrusten na hun inspannende avondlijk werk.
Hun gezichtjes, die er pas nog zo expressief hadden uitgezien, hadden alle levendigheid verloren.

Siddharta besloot afstand van de troon te doen en de wereld in te trekken.
Hij knipte zijn haar af en veranderde zijn naam in Gautama.
Gautama word een dolende asceet die de wereld wilde leren kennen. Zes jaar lang onderwierp hij zijn lichaam vruchteloos aan kastijdingen. Toen ging hij naar Bodh Gaya, waar een vijgenboom stond die de Boom der Wijsheid word genoemd. Hier besloot hij te mediteren, totdat hij gevonden had wat hij zocht.
Terwijl Gautama mediteerde, probeerde de demon MARA hem in verzoeking te brengen (in de christelijke mythologie deed SATAN  hetzelfde bij de Heilige Antonius).
Mara zond zijn mooie dochters om Gautama te verleiden, hij trok er zich echter niets van aan.
Daarna zond hij monsterlijke duivels, die echter evenmin de concentratie van Gautama konden verstoren. In een laatste wanhopige poging slingerde Mara een gloeiende discus naar hem, die dwars door bergen kon snijden. De discus veranderde boven het hoofd van Gautama in een baldakijn van bloemen.

Vijf weken lang was Gautama in meditatie verzonken. Zelfs een vervelstorm deerde hem niet. De slangenkoning Moechalinda beschermde hem met zijn massieve schild. Na de vijfde week bereikte Gautama de verlichting hij begreep de bron van alle lijden en zag in dat hij alle begeerte achter zich moest laten om het lijden uit te sluiten.
Zo werd hij Boeddha, bevrijd van al het leed en van de cyclus van reïncarnatie.

Nu stond Boeddha voor de keus. Hij kon het Nirvana binnengaan, de ongestoorde toestand van het hoogste bewustzijn, en de wereld verlaten of van zijn persoonlijke verlossing afzien om zijn medemensen de weg te wijzen. Mara drong op het eerste aan, Brahma op het tweede.
Boeddha gaf gehoor aan de stem van zijn schepper. Hij begon rond te trekken en zijn leer te verkondigen, stichtte een kloosterorde en legde de grondslag voor de boeddhistische periode van de lndiase cultuur.
Na de dood van Boeddha werd de boeddhistische mythologie door de rivaliteit tussen zijn leerlingen verder ontwikkeld.
Ook andere incarnaties van Boeddha werden vereerd, zoals de bodhisattva (toekomstige Boeddha) Avalokitesvara.  De Chinezen geloofden dat de bodhisattva Manjoesri de weg naar de verlichting wees. In India en het oosten van Azië werd verteld dat de bodhisattva Ksitigarbha de gekwelde zielen in de hel troostte. Sommige sekten geloven in de komst van de Boeddha Maitreya.
In Japan wordt deze verlosser Foegen-bosatsoe genoemd. Er bestaat ook een oorboeddha, die Amitabha wordt genoemd en in Japan bekend staat als Amidanyorai.
Klik rechtsboven om naar de artikelen te gaan.
0100102
kikk1836036kl

Feng shui

In China wordt al eeuwen Feng Shui gebruikt om huizen, gebouwen en tuinen aan te legen in een patroon die eenheid en perfectie uitstraalt. Enkele voorbeelden zijn de Kikker, Pah Kwah, Munten en geluksknopen in meestal Chinees rode kleur.

Uitgebreide beschrijving:

Om dit te bereiken zijn vele attributen beschikbaar. Dit zijn o.a. spiegels, munten, dieren en knopen.

Enkele voorbeelden zijn:

  • Pah Kwah – om kwade invloeden af te weren.

  • Munten – als brengen van geluk en welvaart

  • Knopen – symbool van oneindigheid

  • Kikker – brengen van financieel geluk

  • Phoenix – wedergeboorte (nieuwe begin van bijvoorbeeld een relatie)

  • Yin Yang – eenheid tussen goed en kwaad, man/vrouw e.a.

En nog vele andere symbolen.

Klik rechtsboven om naar de artikelen te gaan.

0100104
draak1219212kl

Chinese Draak

Aziatische draken bestaan al sinds het ontstaan van de aarde en beschikken daarom over oerkrachten.
Zij vormen een eenheid met wind en water en waren
verbonden met geheime schatten en kostbaarheden.

Uitgebreide beschrijving:

Het waren gecompliceerde wezen die toverkracht bezaten en maar toch vreedzaam naast de mensen leefden.
De Chinezen beschouwen de Draak als de belangrijkste van de 4 welwillende dieren de andere zijn de Phoenix (vernieuwing), de Eenhoorn (moed)
en de Schildpad (gezondheid en kracht).
In wijsheid en als weldoener was de draak niet te evenaren, daarom werd hij het symbool van de grootste weldoener onder de mensen.

De Chinese draken zijn Hemelse wachters en schatbewakers die aardse
kostbaarheden beschermen ze dragen vaak een parel die, alles wat hij aanraakt, vermenigvuldigd.
Deze parel is ook een bron van kracht en gezondheid en straalt een wonderlijk licht uit dat nooit dooft, het is tevens het symbool van wijsheid want diegene die een drakenparel bezit moet deze koesteren en niet misbruiken anders zal deze zijn kracht verliezen en zorgen voor tegenspoed.

De draken bepalen de loop van een rivier en zorgden voor vruchtbare oevers zodat op deze grond voldoende voedsel verbouwd kan worden.
Men moest de draken te vriend houden want zij regeerden wolken, regen en wind, bracht men niet regelmatig offers dan was een ramp niet veraf meer.
Deze offers vaak in de vorm van lotusbloemen en voedsel moesten de draken gunstig stemmen zodat de mensen in vrede naast deze oerdieren konden leven.
Klik rechtsboven om naar de artikelen te gaan:
0100105
orangmalukl

Orang Malu Indonesië

Orang Malu ofwel verlegen man is een uit Indonesië afkomstig beeld een boddhisatva (boeddha in wording) gezeten in een yoga houding helemaal in elkaar gedoken.

Uitgebreide beschrijving:

Deze houding neemt hij aan omdat hij zich schaamt voor al het leed en kwaad wat in de wereld is.
Kijk je naar zijn rug is dit de afbeelding van een mensenhart, wat staat voor energie en levenskracht.
Kijk je naar de voorzijde dan zie je zijn gezicht symbool voor wedergeboorte en goedheid.
De zijkanten laten een houding zien in de vorm van een foetus wat symbool staat voor onschuld, reinheid en nieuw levensaanvang (te zien als het begin van een nieuwe periode in je leven).
Hij is in de vorm van een cirkel symbool voor eeuwigdurende kringloop.

Plaats een Orang Malu naar de deur dan zal geen kwaad binnen treden.
Zet hem tevens op een plaats waar je gasten hun hand op de Orang Malu kunnen leggen hij zorgt er dan voor dat deze personen voor kwaad  behoed worden.
Als hanger zal hij de drager beschermen van alle kwaad en
negatieve gedachten van anderen.
 
Klik rechtsboven om naar het artikel te gaan.
0100106
blauw1805729kl

Lau Tse, lang leven

Long Life Lau-tse ( ‘de Oude Meester’), beelden met de betekenis van lang leven en wijsheid. Vaak afgebeeld met lange witte baard, kale hoofd en een perzik.

Uitgebreide beschrijving:

Lau Tse is een legendarische figuur aan wie het auteurschap van de Tau-te-tjing werd toegeschreven.
De tauïstische wereldkijk is dynamisch. De aanhanger van  deze godsdienst moet zich instellen op de wisseling in het heelal van het yin en yang, twee hoofdcategorieën van de klassieke Chinese godsdienst.
Yang,  het hemelse, lichte, warme, mannelijke, actieve element, en yin, het aardse, donkere, koude, vrouwelijk, passieve element, domineren beurtelings. In dit proces openbaart zich Tau (de Weg), die bestendig onbestendig is. Het Tau gaat alle beschrijving te boven. Hoewel het onzichtbaar, onhoorbaar, zonder gestalte, zonder begin of einde, niet gebonden aan ruimte of tijd is, werkt het onverpoosd en doet het alles door ‘woe-wei’  (= daadloosheid). ‘De Weg is bestendig daadloos en toch is er niets dat niet gedaan wordt.’
Lau-tse zou een oudere tijdgenoot zijn van Confucius, archiefbewaarder zijn geweest in de hoofdstad Lo-jang en zich ten slotte rijdend op een buffel uit de wereld hebben teruggetrokken
Toen de wachter van de Westelijke Pas hem verzocht zijn  gedachten op te schrijven voor het  nageslacht, overhandigde hij deze het geschrift dat het   heilige boek zou worden van de tauïsten.
Chinese critici zijn echter al in de 18de eeuw tot de   conclusie gekomen dat de Tau-te-tjing niet eerder kan zijn ontstaan dan in de 3de eeuw v.C. Volgens sommige historici moet de auteur ervan de vader zijn geweest van een zekere burggraaf Twan-kan Tsoeng, generaal in  273 v.C. Later is Lau-tse vergoddelijkt als stichter van het taoïsme.

In verschillende uitbeeldingen van Lau-tse zijn er eigenschappen in karakter die steeds terugkomen.
* Zoals het hoge voorhoofd als teken van wijsheid.
* De levensstaf als steun en toeverlaat.
* De perzik (de kwetsbare vrucht waar men voorzichtig mee moet zijn en moet koesteren) als teken van verbondenheid en vruchtbaarheid in het doorgeven
van kennis.
* Een kind,  als het kind in de mens, dat wat iedereen graag zou willen bereiken en als hulp bij het zoeken naar  “De weg”.
 
Klik rechtsboven om naar dit artikel te gaan.
0100107
kwanjin1244150kl

Kwanjin

De boeddhistische godin van de barmhartigheid en van de liefde. Komt zowel voor in China als in India, met vele armen of met gewoon twee armen, echter altijd de liefde met zich meedragend.

Uitgebreide beschrijving:

Zij is in Japan bekend onder de naam Kwannon.

De transformatie van de Indiase bodhisattva AVALOKITESVARA  in Kuanyin, de godin van de barmhartigheid, is een van de vele diepzinnige Chinese interpretaties van het boeddhisme.
Door deze transformatie paste de uit India afkomstige religie van   de individuele verlossing beter in een samenleving waarin de nadruk op het gezinsleven lag. De Chinese boeddhisten geloven dan ook dat Boeddha  groot ontzag voor zijn ouders had, omdat   hij zijn    eigen zoon Rahoela (band) noemde.
Zo werd Avalokitesvara ('de heer die in mededogen zijn ogen neerslaat')  in de Chinese mythologie de barmhartige moeder Kuanyin, die aan alle gelovigen kinderen schonk.
In de traditionele Chinese literatuur komen veel verhalen voor over de liefderijke zorg van Kuanyin voor de mensheid. De godin ontwikkelde zich tot een ware bodhisattva (verlichte mens), die in het volle besef van het menselijk lijden verkoos de mensen op aarde de weg naar de verlichting te wijzen en af te zien van haar eigen geluk.

De feesten ter ere van de geboorte en de verlichting van Kuanyin zijn kenmerkend voor het Chinese boeddhisme.
In Japan treffen we zowel een mannelijke als een vrouwelijke vorm van de bodhisattva aan, maar de godin Kwannon blijft de belangrijkste.
Uit haar benamingen blijkt haar macht en haar inzicht.
Zij wordt Sho (de wijze) en Nyoirin (de almachtige) genoemd.
 
Klik rechtsboven om naar dit artikel te gaan.
0100108
droomv6551340kl

De Indiaanse Dromenvanger

De Dromenvanger voor een rustgevende slaap en eenheid tussen lichaam en geest. Afkomstig van de  Indiaanse cultuur van Noord Amerika, waar deze droemnvangers door sjamanen werden geaktiveerd.

Uitgebreide beschrijving:

De door dromen, vooruitziende blikken zijn gewild, de verhalen worden verteld en geschiedenis wordt gemaakt en de richting voor het leven is bekend.
Dromen is een ogenblik met levensgeesten doorgebracht, welk advies ook wordt gegeven in een droom deze zou gevolgd moeten worden.
Zo ontstond de Indiaanse droomvanger.
Het geloof van de dromenvanger en de intensiteit hiervan varieert tussen de verschillende stammen, echter het basis geloof is hetzelfde.Kleine dromenvangers werden vaak aan kinderen gegeven om boven hun bedje te hangen.
Maar ook bij volwassenen was het gebruik hiervan heel gewoon.
De goede, vaak onderwijzende, dromen welke zijn weg weet worden in het web doorgelaten glijdt langzaam langs de veer naar beneden naar de dromer zonder deze te storen in zijn slaap.
De slechte dromen worden in het web gevangen en zullen, bij het opkomen van het eerste zonlicht, net als dauw uit het web verdreven worden.

Plaats de dromenvanger boven de slaapplaats en plaats het zo dat het eerste zonlicht het web raakt.
Aldus wetende dat je dromen waarheid kunnen worden.
Prettige reis!
 
Klik rechtsboven om naar dit artikel te gaan.
0100109
ganesha2107830kl

Ganesha

De hindoegod van de wijsheid en de voorzichtigheid, die hindernissen uit de weg ruimt.
Hij wordt afgebeeld met een olifantenkop en wordt bij elke belangrijke onderneming of zakelijke transactie gunstig gestemd.

Uitgebreide beschrijving:

Ganesha wordt afgebeeld als een kleine man met een gele huidkleur, een dikke buik, vier handen en de kop van een olifant. Hij wordt soms getoond op de rug van een rat of in het gezelschap van zo'n dier.
Ganesha is de zoon van Parvati en Sjiva (sHivA) en treedt op als wachter bij de poort van het huis van zijn moeder.

Een mythe vertelt hoe zijn moeder aan de god Sani vroeg om op hem te passen. Sani (de planeet Saturnus) stond bekend als Kroeralochana (met het boze oog).
Maar Parvati had vergeten hoe gevaarlijk de blik van de god kan zijn. Toen Sani naar Ganesha keek, liep het hoofd van de baby rood aan en vatte vlam. BRAHMA zei de ontstelde  moeder het hoofd door iets te vervangen dat ze toevallig bij de hand had. Dat was toevallig de olifantenkop.
Volgens een andere mythe nam   Parvati een bad en droeg  Ganesha op de wacht te houden. Zelfs zijn  vader wilde hij niet binnen laten.  Sjiva werd daar zo kwaad om dat hij zijn zoon onthoofdde. Parvati was in alle staten en om haar te bedaren, verving Sjiva het hoofd met het   eerste waar zijn oog op viel. Dat was een olifantenkop.
Over het verlies van een van zijn slagtanden doet een dergelijk verhaal de ronde.  Nu moest Ganesha de kamer van zijn vader bewaken.
Hij weigerde Parasoerama, de zesde incarnatie van VISJNOE, de toegang. Er onstond een handgemeen en aanvankelijk was Ganesha aan de winnende hand. Hij greep Parasoerama vast met zijn slurf en gooide hem op de grond. Parasoerama wist overeind te krabbelen en slingerde een bijl naar de god met de olifantenkop.
Ganesha herkende het wapen als een geschenk van zijn vader en bleef doodstil staan om de klap nederig in ontvangst te   nemen. Sindsdien moest hij een van zijn slagtanden missen.
Er zijn van Ganesha ofwel Ganapathi rond negentig verschijningsvormen bekend. Meestal zien we hem met twee of vier armen, dat eventueel wordt uitgebreid tot tien. Zo is er meestal ook maar een hoofd, maar er zijn ook vormen bekend met vijf hoofden.
Een speciale verschijningsvorm is die van de dansende Ganesha,
Nritya-Ganapathi. Het mag voor de argeloze toeschouwer een wat log schouwspel lijken, maar in feite heeft deze dans een even diepe betekenis als de kosmische dans van Shiva. In de schommelende beweging van zijn linker- op zijn rechtervoet laat Ganesha de wereld       verschijnen en verdwijnen. Shiva's dans lijkt wellicht
gevarieerder en vooral eleganter, dit is slechts de
oppervlakkige choreografie. In Ganesha's dans wordt de harteklop van het universum zichtbaar gemaakt, het onderliggende ritme dat alle bestaande verschijningsvormen verenigt, hoe grof of bizar ze ook op het eerste gezicht mogen lijken.
Over het verlies van een van zijn slagtanden doet een dergelijk verhaal de ronde.  Nu moest Ganesha de kamer van zijn vader bewaken.
Hij weigerde Parasoerama, de zesde incarnatie van VISJNOE, de toegang. Er onstond een handgemeen en aanvankelijk was Ganesha aan de winnende hand. Hij greep Parasoerama vast met zijn slurf en gooide hem op de grond. Parasoerama wist overeind te krabbelen en slingerde een bijl naar de god met de olifantenkop.
Ganesha herkende het wapen als een geschenk van zijn vader en bleef doodstil staan om de klap nederig in ontvangst te   nemen. Sindsdien moest hij een van zijn slagtanden missen.
Er zijn van Ganesha ofwel Ganapathi rond negentig verschijningsvormen bekend. Meestal zien we hem met twee of vier armen, dat eventueel wordt uitgebreid tot tien. Zo is er meestal ook maar een hoofd, maar er zijn ook vormen bekend met vijf hoofden.
Een speciale verschijningsvorm is die van de dansende Ganesha,
Nritya-Ganapathi. Het mag voor de argeloze toeschouwer een wat log schouwspel lijken, maar in feite heeft deze dans een even diepe betekenis als de kosmische dans van Shiva. In de schommelende beweging van zijn linker- op zijn rechtervoet laat Ganesha de wereld       verschijnen en verdwijnen. Shiva's dans lijkt wellicht
gevarieerder en vooral eleganter, dit is slechts de
oppervlakkige choreografie. In Ganesha's dans wordt de harteklop van het universum zichtbaar gemaakt, het onderliggende ritme dat alle bestaande verschijningsvormen verenigt, hoe grof of bizar ze ook op het eerste gezicht mogen lijken.
Over het verlies van een van zijn slagtanden doet een dergelijk verhaal de ronde.  Nu moest Ganesha de kamer van zijn vader bewaken.
Hij weigerde Parasoerama, de zesde incarnatie van VISJNOE, de toegang. Er onstond een handgemeen en aanvankelijk was Ganesha aan de winnende hand. Hij greep Parasoerama vast met zijn slurf en gooide hem op de grond. Parasoerama wist overeind te krabbelen en slingerde een bijl naar de god met de olifantenkop.
Ganesha herkende het wapen als een geschenk van zijn vader en bleef doodstil staan om de klap nederig in ontvangst te   nemen. Sindsdien moest hij een van zijn slagtanden missen.
Er zijn van Ganesha ofwel Ganapathi rond negentig verschijningsvormen bekend. Meestal zien we hem met twee of vier armen, dat eventueel wordt uitgebreid tot tien. Zo is er meestal ook maar een hoofd, maar er zijn ook vormen bekend met vijf hoofden.
Een speciale verschijningsvorm is die van de dansende Ganesha,
Nritya-Ganapathi. Het mag voor de argeloze toeschouwer een wat log schouwspel lijken, maar in feite heeft deze dans een even diepe betekenis als de kosmische dans van Shiva. In de schommelende beweging van zijn linker- op zijn rechtervoet laat Ganesha de wereld       verschijnen en verdwijnen. Shiva's dans lijkt wellicht
gevarieerder en vooral eleganter, dit is slechts de
oppervlakkige choreografie. In Ganesha's dans wordt de harteklop van het universum zichtbaar gemaakt, het onderliggende ritme dat alle bestaande verschijningsvormen verenigt, hoe grof of bizar ze ook op het eerste gezicht mogen lijken.

Klik rechtsboven om naar dit artikel te gaan.

0100111

Wierookgeuren

Wierookgeuren en hun eigenschappen. Voor rustgevend, inspirerend tegnde insecten en meer. 

 De wierook die men wil gaan branden kunnen verschillende doelen nastreven. Het kan de lucht zuiveren, van b.v. sigarettenrook, zij kan ontspannend zijn of gewoon een lekker geurtje afgeven.

Wat zijn wierookstokjes en puntjes
   
Men onderscheid stokjes met een houtkern en wierook zonder een houtkern.
Bamboe stokjes worden meestal handgerold door een mengsel van houtskool, houtpoeders, etherische oliën, balsems en gemalen bast van een oosterse boom als kleefstof.
Tijdens het rollen worden ze met poeder bestrooid om aan elkaar kleven te voorkomen. Waarna ze te drogen worden gehangen.
Bij wierook puntjes of stokjes zonder kern wordt het mengsel in een mal gegoten. Of bij voldoende dikte, zoals Tibetaanse wierook, ook weer handgerold.

Stokje of puntje worden aangestoken waardoor dit begint te
branden als een kaarsje, na enkele seconden moet men dit
vlammetje uitblazen waardoor het stokje begint te gloeien en zijn aangename geur kan verspreiden.

Voor het inzetten van stokjes of puntjes hebben wij vele soorten
potjes en steuntjes waar de wierook veilig in kan opbranden.
De wierook die men wil gaan branden kunnen verschillende doelen nastreven. Het kan de lucht zuiveren, van b.v. sigarettenrook, zij kan ontspannend zijn of gewoon een lekker geurtje afgeven.

Geuren:
AMBER:
Een zachte zoete geur, een droomgeur. Geeft liefde en vrede. Wordt gebruikt om macht over andere te verkrijgen en kwade geesten te verbannen.
APHRODISIA:
Is sexueel stimulerend en liefde opwekkend.
BENZOË: (korrelwierook)Hars van de ‘Styrax Benzoin’ en komt uit Siam en Sumatra. Geeft liefde en toewijding, maakt stabiel. Bevordert meditatie. Geeft zuivering van ruimtes. Heeft een warme, maar sterke zoete geur.
CEDER:
Is een aangename houtgeur, geeft een prettige vertrouwde sfeer, vooral in de familieband. Schenkt aandacht, vruchtbaarheid en roem.
CINNAMON (kaneel):
Kruidengeur brengt geluk en werkt rustgevend. Geeft persoonlijke bescherming in moeilijke tijd.
CITRONELLA:
Wordt gemaakt van grassoorten, heeft een sterke geur en wordt oa gebruikt tegen de insecten. Werkt spierontspannend.
DENNEN (pine):
Een aangename geur die hoop doet leven, en die men brandt bij het iets nieuws ondernemen. Schenkt openheid van zaken, geeft steun bij verdriet. Help goed bij verstoppingen van de luchtwegen.
EUCALYPTUS:
Geeft genezing, bescherming tegen boze geesten. Verlichting bij ademnood, geeft extra energie.
FRANGIPANI:
Een bloemengeur op jasmijn gelijkend. Rustgevend Liefde en respect gevend, bewondering afdwingend.

FRANKINCENCE:
Geur gewijd aan de zon. Vruchtbaarheid bevorderend  genezend, brengt verlichting en positieve energie.
HONYSUCKLE:(kamperfoelie)
Is een rustgevend kruid bevordert de meditatie.
JASMIJN:
Bloemengeur die staat voor aantrekking en invloed hebbende op het liefdesleven. Geeft spirituele liefde. Geeft vertrouwen in de partner.
Maakt optimistisch. Tegen hoofdpijnen.
LAVENDEL:
Een vrouwelijke wierook voor huiselijk gebruik. Geeft gastvrijheid en genezende werking. Tegen het boze oog. Geeft financieel succes.
Maakt werklustig.
LEMON:
Maakt zeker,  bescherming  tegen negatieve gedachten. Werkt geestelijk verhelderend.
LILLY of the VALLY:
Schenkt geluk, rust en vrede.
LOTUS:
Brengt spirituele liefde en geluk in het leven. Symbool van vruchtbaarheid. In het boeddhisme is de lotus een heilige bloem die staat voor vernieuwing en herrijzing.
MAGNOLIA:
Viriliteit en sex-appeal, bevordert meditatie.
MUSK:
Heeft een stimulerende werking. Geeft zelfvertrouwen, bescherming en kracht.
MYRRHE:
Afkomstig van de Balsa struik waar de hars uit wordt gewonnen deze komt uit Arabië en Somalië.  Het is een van de oudste wierook soorten en wordt al vermeld in het oude testament.
Ze brengt vrede en succes, het geeft ontwikkeling van een hogere bewustzijnsvorming.
NAG CHAMPA:
Is een populaire milde geur gemaakt van de Champakaboom en andere lichte kruiden.  Werkt goed als meditatieve wierook

OLIBANA: (korrelwierook)
Deze harswierook wordt gewonnen uit de Boswellia’ een boom uit Arabië. Beschermt tegen negatievteit in huis, reinigt, wekt energie op tegen geestelijke uitputting. Geeft inspiratie en een harmonieuze sfeer.
OPIUM:
Een bedwelmende en overheersende geur die veel wordt gebruikt bij liefdesaangelegenheden.
PATCHOULI:
Geeft een overdadig bedwelmende bloemen geur.  Verhoogt passie en werkt stimulerend.  Heeft een anti depressieve werking, en een
positieve werking op de huid
PONTIFICAAL: (korrelwierrook)
Geschikt voor religieuze doeleinden en bij speciale gelegenheden.
ROZENGEUR:
Geeft een zintuigprikkelende werking. Schenkt  liefde, vruchtbaarheid, vergeving. Geeft vredige sfeer in huis. Prettige dromen
SANDELWOOD:
Houtsoort afkomstig uit bergstreken in India en  Indonesië. Geeft wilskracht, goed bij meditatie. Heft bezweringen op. Geeft weerstand bij ziekte

VANILLE:
Maakt snel van begrip. Geeft creativiteit

Niet alle geuren zijn leverbaar in onze collectie!
De wierook die men wil gaan branden kunnen verschillende doelen nastreven. Het kan de lucht zuiveren, van b.v. sigarettenrook, zij kan ontspannend zijn of gewoon een lekker geurtje afgeven.

0100112

Tempelleeuwen

 

Leeuwen op wacht zijn heel populair bij de Chinezen, die gebruiken ze als symbool van bescherming .

Meestal worden de wachters in paren hoog op hekpalen gezet, of op de grond aan beide kanten van de voordeur.

 

Van deze stenen leeuwen denkt men dat ze het huis beschermen tegen schadelijke invloeden en mensen die eropuit zijn de bewoners te schaden.

Bij alle grote paleizen van de Verboden Stad in Peking staan stenen leeuwen op wacht. Soms gebruiken mensen ook wel roofvogels om de ingang van hun huis te bewaken.

Voor boeddhisten is de leeuw een heilig dier, voor Chinese taoïstische tempels staan dikwijls leeuwen.

Van de leeuwendans, compleet met harde muziek, denkt men dat hij kwade geesten en ongeluk weert, en geluk aantrekt.

0100113
boed+hand1297924kl

De lotusbloem

De Lotusbloem.

In het verre oosten is de lotusbloem een symbool van zuiverheid en vernieuwing.  Deze prachtige bloem weet zich te verheffen uit vaak donkere waterpoelen in een vervuilde omgeving, echter door de zuiverheid van de bloem kan ze overleven.

Uitgebreide beschrijving.

 

Dit moet men zien als een symbool voor het in moeilijke tijden toch positief te blijven in onze ingewikkelde maatschappij.

De Lotusbloem staat ook voor vruchtbaarheid geeft vrede en ontspanning in vele omstandigheden.

Daarom zie je vele boeddhistische beelden afgebeeld op of bij een lotusbloem, soms wordt er ook een in de hand gehouden. Er zijn vele beelden waar deze bloem in is verwerkt.

0100114

Tara moedergodin

 Tara.

De grote godin van het Tibetaans boeddhisme en de vrouw van de bodhisattya Avalokitesvara. De verering van Tara was ooit wijdverspreid over het midden, zuiden en zuidoosten van Azië.

 

In ongeveer 630 trof de Chinese pelgrim Tripitaka een indrukwekkend heiligdom van de godin aan in het grote boeddhistische centrum Nalanda in het noorden van India.

Uitgebreide beschrijving.

 

Zowel Tara als AVALOKITESVARA werden daar als verlossers van de ziel vereerd.

Haar mededogen blijkt duidelijk uit vele bewaard gebleven teksten.

Tara was 'de vrouw van de boten'. Zij was het die de woeste golven tot bedaren bracht en met haar vrouwelijke geesten schipbreukelingen het leven redde. Zoals christelijke zeelui de Heilige Maagd Maria als Stella Maris vereerden, wenden boeddhistische zeelui zich tot Tara.

Hoewel haar daadwerkelijke hulp aan allen die in nood verkeerden een vooraanstaand aspect van haar eredienst was, werd zij voornamelijk vereerd als godin van de contemplatie. Zij stond vooral diegenen bij die naar verlichting streefden. Toen de zee van de kennis werd gekamd, kwam Tara te voorschijn als het wezen van de wijsheid. Zij werd Prajnaparamita (volmaaktheid van begrip) genoemd, omdat zij haar volgelingen over de rivier van de ervaring naar de oevers van de spirituele vrijheid leidde.

 

Tara kan in Tibet, waar zij nog steeds wordt vereerd, verschillende gedaanten aannemen. Vaak wordt zij afgebeeld op de rug van een leeuw, met de zon in haar handen. Ook wordt zij wel voorgesteld als een jonge vrouw met een lotusbloem, de heilige bloem van de boeddhisten en de hindoes.

Volgens een legende stammen de Tibetanen van Avalokitesvara en Tara af.

De eredienst van Tara dateert echter pas van de tijd van de regering van de eerste Tibetaanse koning Strong-btsan-sgam-po, in 650.

De Tibetanen vertellen dat de Nepalese vrouw van de koning als bruidschat een sandelhouten beeld van Tara meebracht.

Click rechtsboven om naar het artikel te gaan.

0100115

Brahma Hindoe god

 

Brahma. De eerste god van de drie eenheid van bet Hindoeisme, die ook Visjnoe de Beschermer en Sjiva de Vernietiger omvat. Brahma wordt ook Prajapati (heer der schepselen) genoemd en wordt als verstandigste der wijzen beschouwd. De wijzen zelf worden vaak 'de zonen van Brahma' genoemd.

Uitgebreide beschrijving.

 

Over Brahma wordt verteld dat hij werd geboren uit een gouden ei dat in het oerwater dreef. De geboorte van Brahma als de eerste god wordt verklaard als het opwellen van bewustzijn en de oorspronkelijke essentie, de absolute en

fundamentele kracht (brahman).

Bij zijn geboorte had Brahma een hoofd. Toen zijn vrouw Sarasvati was geboren, vond de god haar zo mooi dat hij nog vier gezichten kreeg, zodat hij haar van

alle kanten kon bekijken. Het vijfde gezicht werd verzengd door het vuur uit het

derde oog van Sjiva omdat Brahma zich oneerbiedig over hem uitliet.

In zijn vier handen houdt Brahrna een scepter (of rozenkrans), een boog, een schaal voor aalmoezen en de Rig Veda, de heilige geschriften.


Als Poeroesja (de kosmische mens) schiep Brahma samen met Sarasvati de mensen. Toen hij de wereld had geschapen, bleef deze voor de periode van een Brahma-dag onveranderd. Tijdens een Brahma-nacht verslechtert de toestand en wordt alles uiteindelijk vernietigd. Een dag en een nacht van Brahma worden een kalpa genoemd, een periode van 8 640 000 jaar.

Uitgezonderd de goden, de wijzen en de elementen wordt de wereld aan het wind van een kalpa door vuur verteerd en door Brahma herschapen. Volgens sommige hindoes naderen we het einde van een kalpa, hoewel ons tijdperk van duisternis, Kali Yoega, nog miljoenen jaren zal duren.

Als god is Brahma op de achtergrond geraakt, Hij heeft zijn scheppend vermogen zowel aan Sjiva, VISJNOE als aan de machtige godin Devi verloren. Een mythe die dat illustreert, handelt over het ontstaan van de lingam, een aan Sjiva gewijde stenen zuil in de vorm van een fallus. Toen Brahma en Visjnoe ruzie kregen. over de vraag wie de schepper van het universum was, rees er een torenhoge, met een vlam bekroonde lingam uit de diepte van de kosmische oceaan omhoog.

De goden wilden hem nader bekijken, maar tot hun schrik barstte de kosmische fallus uiteen. In een diepe nis van de lingam bevond zich Sjiva, de uiteindelijke schepper.

Click rechtsboven om naar het artikel te gaan.

0100116

Geneeskrachtige steentjes

Overzicht van alle geneeskrachtige steenhangers met betekenis en werking.
 

AGAAT:
Werkt kalmerend en is koortswerend, sterkt het hart tegen pijn en doofheid. Help bij verlammingen en epilepsie, maakt de bevalling gemakkelijker. Geeft wilskracht en innerlijke rust.
AMAZONIET:
Tegen eczeem epilepsie, pijn in de gewrichten en reuma. Werkt goed op steenpuisten.
AMATHYST:
Tegen migraine en andere soorten hoofdpijn, slapeloosheid. Neemt angsten weg, helpt bij elke verslaving, oa drugs & alcohol verslaving. Tegen zwellingen in pols en knie. Geeft kalmte innerlijke rust en evenwichtigheid, reinigt en vergeestelijkt de ziel. Tegen driftbuien. Helpt bij brandwonden.
AQUAMARIJN:
Tegen allergie (hooikoorts), opgezette klieren, slijmvlies ontsteking, tranende ogen, kiespijn. Versterkt de maag en zenuwen. Geeft levensvreugde mentale helderheid, alwetendheid. Tegen hals klachten.
AVENTURIJN:
Verlaagt de bloeddruk. Tegen huidaandoening (eczeem), acne, haaruitval en hartziekten. Bevordert wilskracht, geeft rust en zelfbeheersing.
BARNSTEEN:
Tegen angst, vermoeidheid, astma, duizeligheid fantoompijnen, bronchitis en infectie. Neemt fobieën weg, geeft hartversterking. Tegen machteloosheid.
BERGKRISTAL:
Tegen rugklachten, hernia, evenwichtsstoornis,wagen- luchtziek, pijnen, angina-pectoris, ontkrampt . Goed tegen aardstralen. Bevordert de concentratie, neemt heimwee weg, geeft vitaliteit en geduld

BERYL:
Goed voor keel, ogen, lever. Tegen galonsteking. Helpt bij hysterie. Bevordert telepathie.
BLOEDKORAAL:
Tegen te hoge bloeddruk, bloedarmoede, koliek (slijmvliezen). Beschermt tegen boze blik.
CARNEOOL:
Geeft ondernemingslust. Tegen krampen, reuma, infectie, koorts, suikerziekte, ischias en zenuwpijnen. Goed voor de alvleesklier. Tegen bloedvergiftiging. Voorkomt nachtmerries.
CHALCEDOON:
Helpt bij depressies, tegen bloedingen, haaruitval, kloven, kalk tekort, winterhanden en voeten. Helpt bij eenzaamheid, geeft berusting.
CHRYSOBERYL:
Tegen angsten 's nachts. Goed voor de luchtwegen. Geeft geestelijk evenwicht.
CHRYSOKOLL:
Tegen buikkramp, epilepsie, keelpijn en astma. Werkt bloeddruk verlagend. Verwijdert de verkalking uit het lichaam (artritis).
CHRYSOPRAAS:
Maakt evenwichtig, normaliseert bloeddruk. Geeft bescherming op reis. Geeft geestelijke groei & verheldering van problemen.
CITRIEN:
Tegen futloosheid, depressies en suikerziekte. Is zenuw sterkend. Maakt de gedachten helder geeft een zonnig gemoed en helpt te overwinnen.
GRANAAT:
Versterkt wilskracht. Tegen hartklachten,aderverkalking, Depressies, beschermt tegen besmetting.
Vergroot het arbeidsvermogen. Helpt verborgen schatten vinden. Bevordert helderziendheid. Geeft succes en energie.
HELIOTROOP:
Tegen blaassteen, aambeien, neusbloedingen en andere bloedingen. Tegen insectenbeten. Werkt darmversterkend. Geeft voorspellende dromen. Bevordert het idealisme. Brengt troost en moed bij tegenslag.
HEMATIET:
Sterkt het hart, brengt een rustige slaap. Tegen zweren en kuitkrampen. Geeft moed en bevordert de verdraagzaamheid.
HYACINTH:
Tegen allergie, slapeloosheid. Goed voor lever versterkt de milt en de alvleesklier. Vergroot het beeldend denken en het imaginaire bewustzijn.
JADE:
Sterkt nieren en blaas. Helpt bij het vermageren Geeft wijsheid, kracht, energie en moed. Zorgt voor rechtvaardigheid, liefdadigheid, bescheidenheid. Uitgesproken gelukssteen.
JASPIS:
Sterkt maag, lever, nieren en bloed. Bevordert de wilskracht. Tegen epilepsie, zwangerschapsbraken. Versterkt de gal. Geeft verstands versterking. Helpt bij het vermageren.
KATOOG:
Goed voor de luchtwegen, astma, werkt verwarmend. Doet helder waarnemen en fouten inzien.
LABRADORIET:
Werkt bloeddruk verlagend. Tegen overspannenheid. Geeft geneeskracht aan veel organen. Brengt evenwicht tussen denk- en levenspool. Verscherpt intuïtie. Haalt verborgen krachten naar boven.
LAPIS LAZULI:
Geeft gezonde slaap. Tegen epilepsie en beroerten. Goed voor hart, milt, bloed en huid. Straalt goedheid uit. Versterkt liefde en zelfvertrouwen. Uitgesproken vriendschapssteen.
MAANSTEEN:
Geeft inspiratie en succes in de liefde. Maakt vruchtbaar. Tegen ongeluk, vergiftiging, beschermd op reis. Geeft een helder leerhoofd en verbetert het gevoelsleven.
MAGNETIET:
Tegen zenuwpijn, breuken en kuitkrampen, gordelroos, fantoompijn, ischias en reuma. Bevordert het gezichtsvermogen en de gezondheid.
MALACHIET:
Tegen reuma pijn in de gewrichten en artritis. Helpt bij de ziekte van parkinson en M.S. Tegen kiespijn menstruatie stoornissen, spataderen, steenpuisten en wonden. Doet hoop geven. Helpt tegen zenuwachtigheid en zenuwpijnen.
NEFRIET:
Geneest alle ziekten van nieren en lendenen. Werkt bloeddrukverlagend. Bevordert de wilskracht. Tegen bedplassen en oorsuizen.
OBSIDIAAN:
Tegen grauwe en grijze staar en anderen vormen van oog klachten. Geeft reinheid en verscherpt de blik.
ONYX:
Beschermt tegen ongevallen en doofheid. Geeft vermogen tot luisteren. Goed voor het oor. Bevordert groei van de nagel. Tegen kalk tekort en piekeren. Maakt ernstig en evenwichtig. Geeft gedachten concentratie en innerlijke rust.
OPAAL:
Versterkt longen. Tegen de griep. Wekt het emotionele op. Is erotisch opwekkend en hartstocht opwekkend. Geeft hoop en vertrouwen.
PADAPARASCHA:
Tegen darm pijnen en slapeloosheid. Beschermt op reis. Geeft mensenkennis. Bevordert de eerlijkheid.
Geeft innerlijke rust. Versterkt de eer en geeft vriendschap.
PERIDOOT:
Sterkt het hart en ogen. Beschermt tegen zwarte magie. Tegen de begoocheling, kanker en depressies. Verdrijft de melancholie. Schenkt inspiratie en welsprekendheid.
PYRIET:
Verbetert de ademhaling. Tegen keelaandoeningen, diaree, aderverkalking. Reinigt het lichaam en de aura. Geeft versterking van het fysieke lichaam. Geeft kracht en zelfvertrouwen.
RHODOCHROSIET:
Tegen de ziekte van Parkinson, kalmeert onrust. Tegen angsten en futloosheid.
RHODONIET:
Tegen Multiple Sclerose, onsamenhangend spreken. Tegen geestelijke onrust en verwarring. Geeft kalmering.
ROBIJN:
Bevordert de intuïtie. Voorkomt miskraam. Verdrijft de melancholie. Geeft hartstochtelijke liefde. Laat je jonger en dapper voelen.
ROOKKWARTS:
Als talisman voor achterdochtige en zuinige mensen. Geeft concentratie, Versterkt het gehoor. Tegen de onrust. Helpt het roken af te leren.
ROZENKWARTS:
Bevordert liefde, fantasie en kunst, het scheppend denken. Werkt op de thymusklier. Bevordert de spijsvertering. Tegen buikkramp en heimwee. Kalmeert de darmzenuwen. Helpt te vermageren.
RUTIELKWARTS:
Tegen astma en bronchitis. Is goed voor de luchtwegen en verwarmd.
SAFFIER:
Tegen slapeloosheid, oogziekten, zenuwachtigheid, bloeduitstortingen. Goed voor hart & ogen. Geeft trouwe liefde en hulp als men 'verdwaalt' is. Geeft reine en milde gedachten. Ontwikkeld de profetische gaven. Geeft hulp in nood en blijheid. Vergroot de energieopname via de voeten.
SMARAGD:
Sterkt het geheugen. Goed voor de ogen. Tegen epilepsie, nare dromen, zwakte, tegen de verleiding. Zorgt voor verzoening.
SODALIET:
Verlaagt de bloeddruk. Geeft innerlijke rust. Tegen haaruitval overspannenheid en kiespijn. Bevordert de ijverheid. Zorgt voor evenwichtigheid bij de overgangsjaren.
TOERMALIJN:
Schenkt zelfvertrouwen, vriendschap, concentratie. Goed tegen vallen en struikelen, zenuwachtigheid, hyperventilatie. Tegen duizeligheid, stotteren en evenwichtstoringen. Tegen hernia, rugklachten en nervositeit. Verdrijft de slechte gedachten. Geeft een omhoogstrevende kracht en warmte.
TOPAAS:
Weert valse vrienden, versterkt en verscherpt het verstand. Tegen uitputting, spataderen, aambeien en trombose. Stimuleert de alvleesklier. Versterkt de lever, de bloedvaten en een zwak gestel.
Goed tegen slapeloosheid.
TURQOOIS:
Tegen de griep, verkleurt bij leverziekten. Bevordert meditatie, versterkt de intuïtie, vergroot de innerlijke gerichtheid op de natuur. Geeft overwinning van gevaren. Geeft trouw, zorgt voor een goede relatie. Bevordert groei en vruchtbaarheid van zowel man als vrouw.
TIJGEROOG:
Ontkrampt en verwarmt, is goed tegen verkoudheid. Tegen examenvrees en futloosheid. Versterkt de maag. Geeft zelfvertrouwen en een helder denkvermogen.
VALKOOG:
Tegen ademnood, angsten, hyperventilatie en is goed voor de luchtwegen. Laat fouten inzien en maakt denken helder. Helpt de problemen makkelijker op de juiste waarde in te schatten.
ZONNESTEEN:
Sterke steen. Brengt vrolijkheid. Schenkt levenskracht aan hart, rug, ogen en nieren.