Pagina uit een kasboek  begin 1900.  Van de Firma A. van der Heijden
De prijzen zijn in guldens en achter de rode lijn in centen en zelfs nog halve centen.
Let ook op de regel: 31 ½  uur knecht   deze werkte voor een bedrag van 12 cent per uur!  
Home